Fler utbildningsplatser och korta YH-utbildningar på gång

Foto: Scandinav

I spåren av coronakrisen aviserade regeringen i slutet av mars att en tillfällig satsning på yrkeshögskolan skulle genomföras. Myndigheten för yrkeshögskolan har nu genomfört extra ansökningsomgångar och kommer inom kort att presentera resultatet i form av fler utbildningsplatser på befintliga utbildningar och fler korta YH-utbildningar med start i år.

Fler platser på befintliga utbildningar
I början av maj öppnade en ny ansökningsomgång som gjort det möjligt för utbildningsanordnare med beviljade YH-utbildningar att ansöka om ett utökat antal platser i form av ytterligare omgångar. Intresset har varit stort och myndigheten har mottagit många ansökningar. Beslut om vilka utbildningar som beviljats fler platser publicerades onsdag 1 juli.
 

Fler korta utbildningar
Intresset för yrkeshögskolans korta utbildningar har överträffat alla förväntningar. Myndigheten har tagit emot över 300 ansökningar om att få bedriva korta YH-utbildningar i form av kurser och kurspaket. Tisdag 7 juli kommer vi att kunna presentera vilka de nya utbildningar som beviljats är.

Snabbare väg till examen
Vad gäller försöksverksamheten för snabbare väg till YH-examen (YH-flex) fattar myndigheten beslut löpande. Ansökan öppnade 17 juni och pågår så länge medel finns att söka, dock längst till 1 september. Läs mer om YH-flex.