Flera snabba vägar till omställning

Om du vill stärka dina möjligheter på arbetsmarknaden kan vi erbjuda ett brett utbud av möjligheter. Förändrade krav på grund av teknikutveckling och digitalisering kan vara ett skäl. Permittering i spåren av coronakrisen ett annat. Eller så vill du bara byta upp dig eller följa din dröm och yrkesväxla helt.

Möjlighet 1: yrkeshögskolan

Yrkeshögskolans utbildningar bygger på arbetslivets behov. Det innebär att yrkesrollen som utbildningen leder till är efterfrågad, men också att innehållet på utbildningen ständigt anpassas efter branschens krav.

Studierna varvar teoretiska och praktiska moment. LIA (lärande i arbete) är den kanske mest populära delen och innebär att du utbildas i skarpt läge ute på en arbetsplats.

Alla utbildningar berättigar till studiemedel från CSN och de flesta är avgiftsfria.

För tillfället så erbjuds de flesta utbildningar på distans, men även i vanliga fall kan studieupplägg och studietakt variera för att passa olika livssituationer. Du hittar aktuellt utbud på yrkeshogskolan.se.

I och med coronakrisen så kommer utbildningarna att utökas med ännu fler platser. Tänk också på att det finns många och breda vägar in på utbildningarna. I vissa fall kan du till och med antas trots avsaknad av formell behörighet. Ansökan sker lokalt. Kontakta skolan och hör vad som gäller för dig.

Läs mer: "Hon kom in på YH-utbildningen utan formell behörighet"

Möjlighet 2: Uppdragsutbildning

Både företag och offentliga organisationer kan köpa hela eller delar av en yrkeshögskoleutbildning i syfte att höja kompetensen hos den egna personalen. De kan även köpa av arbetsmarknads- eller biståndspolitiska skäl eller för rehabilitering.

Prata med din arbetsgivare om uppdragsutbildning kan vara en möjlighet för dig, om du till exempel vill gå in i en ny befattning som företaget har behov av för att nå sina mål. Om du blivit av med jobbet kan du försöka prata med arbetsgivare i närliggande branscher. Genom att de anställer och köper valda delar av en yrkeshögskoleutbildning kan du kanske snabbt bli produktiv där istället! Just nu finns det exempelvis ett stort behov av vindkrafts- eller produktionstekniker.

Aktuellt utbud av yrkeshögskoleutbildningar hittar du på yrkeshogskolan.se. Kontakta skolan och hör om de kan erbjuda utbildningen som intresserar dig som uppdragsutbildning.

Möjlighet 3: Kurser och kurspaket inom yrkeshögskolan

Sedan den 15 april i år finns en ny form av kortare yrkeshögskoleutbildningar eller ”kurser och kurspaket”. Dessa riktar sig till dig som är yrkesverksam och som vill avancera inom ditt nuvarande yrkesområde eller byta bana helt.

Här hittar du en lista med korta utbildningar/kurser och kurspaket

Reglerna för ansökan, antagning och studiemedel är desamma som för ordinarie yrkeshögskoleutbildningar. 

Mer om bakgrund och syftet med korta utbildningar/kurser och kurspaket hittar du här.

Möjlighet 4: enstaka kurser 

Om det finns tomma platser på en yrkeshögskoleutbildning efter det att antagningen är klar, så erbjuds ibland möjligheten för andra att delta på bara en eller flera kurser inom ramen för utbildningen. Detta kallas ”enstaka kurs” eller ”kurs på tom plats”. Reglerna för antagning och studiemedel är desamma som för den ordinarie utbildningen. Enstaka kurser hittar du här.

Möjlighet 5: Branschvalidering

Tillhör du den stora grupp som har gedigen yrkeserfarenhet, men som saknar papper på det? Validering är en metod för att ta reda på din verkliga kompetens och ge dig ett intyg. Olika branscher har utvecklat egna branschvalideringsmodeller som kan användas vid rekrytering, eller för att kartlägga personalens kompetensnivå. Prata med din arbetsgivare om vilka möjligheter det kan finnas för dig att validera din kompetens. Efter att du genomgått en bedömning, som sker genom olika prov och tester, blir det lättare att planera de utvecklingsinsatser som krävs för att du ska kunna känna dig trygg i din roll även i framtiden, eller avancera till nya arbetsuppgifter.  Du kan också vända dig direkt till ett branschförbund eller ett testcenter som utför valideringar. En validering handlar oftast inte om flera år i skolbänken, utan om korta, kvalificerade insatser!

Här hittar du mer information om validering och kontakt till olika branschförbund.

Möjlighet 6: validering till bristyrken

Om du är arbetslös kan du prata med din handläggare på Arbetsförmedlingen. Det finns särskilt upphandlade branschmodeller för validering till olika bristyrken, som till exempel målare, lastbilsförare eller undersköterska.

Läs mer på Arbetsförmedlingens webbplats.