Försöksverksamheten med kontakttolkutbildningar inom YH förlängs

Foto: AGoodID

Regeringen har gett Myndigheten för yrkeshögskolan i uppdrag att förlänga försöksverksamheten med kontakttolkutbildningar inom yrkeshögskolan.

Myndigheten har fått klartecken att förlänga försöksverksamheten och utöka den med ytterligare ca 160 utbildningsplatser delade på två utbildningsomgångar, den första med möjlighet till start januari 2021.

Med anledning av detta kommer en ny ansökningsomgång för kontakttolkutbildningar inom YH att öppna i augusti.

Mer information om denna ansökningsomgång kommer inom kort.