Hög andel i jobb efter YH-examen

YH leder till jobb. En ny rapport visar att de goda resultaten håller i sig.

Foto: Scandinav

Yrkeshögskolan fortsätter att leverera kvalificerad arbetskraft på en hög nivå. 93 procent av de examinerade hade jobb året efter sin examen, enligt en ny rapport.

Utbildningar i yrkeshögskolan ska svara mot behovet av kvalificerad arbetskraft med eftergymnasial yrkesutbildning i arbetslivet. Myndigheten följer upp resultaten över hur det gick för de som examinerades året före. Årets rapport belyser 2019 års resultat och avser examinerade 2018.

Av de som tog en examen från en yrkeshögskoleutbildnings 2018 var 93 procent i arbete 2019. Det är i nivå med de senaste två årens resultat och är den högsta hittills. 

56 procent av de examinerade som hade arbete året efter examen hade arbete hos en arbetsgivare där de genomfört LIA, vilket var högre än samtliga föregående år.

Nio av tio (91 procent) var, i likhet med de tre föregående åren, nöjda med utbildningen. Drygt hälften (52 procent) uppgav att de var mycket nöjda och 38 procent uppgav att de var ganska nöjda med utbildningen.

Läs hela rapporten