Idag öppnar ansökan för korta utbildningar i yrkeshögskolan

Foto: Foto: Jonas Bilberg, Bredda bilden

Regeringen har gett Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) i uppdrag att förbereda för att införa korta utbildningar i yrkeshögskolan. En utbildning kan bestå av en kurs eller flera sammanhållna kurser i ett kurspaket. Ansökan öppnar idag och avslutas den 26 februari.

Syftet med korta utbildningar är att ytterligare utveckla yrkeshögskolans flexibilitet och utbildningsformens möjlighet att svara mot behov av fördjupad, breddad eller förnyad kompetens i arbetslivet.

- Intresset för snabba och flexibla vägar till kompetensutveckling är stort. Med kurser och kurspaket i yrkeshögskolan kan vi ännu bättre möta arbetslivets efterfrågan av rätt kompetens i rätt tid, säger Myndigheten för yrkeshögskolans generaldirektör Thomas Persson. 

Utbildningarna behöver vara flexibla avseende exempelvis studieform och studietakt, så att de som redan är yrkesverksamma får goda möjligheter att kombinera arbete och utbildning.
 
Läs mer