Information till YH-anordnare som fått fler platser i form av en ytterligare omgång

Det har inkommit frågor gällande administrationen av de utökade antalet beviljade platser inom YH. Här kan du läsa myndighetens svar.

Det utökade antalet platser är ordnat i form av en extra omgång i myndighetens system. Varje omgång ska administreras separat på Mina sidor, även i de fall där de studerande i praktiken kommer gå i samma klass. Det innebär att registrering, rekvirering och ansökningar om ändringar behöver ske för varje omgång. 

Fråga: Hur ska de studerande registreras? 
Svar: Studerande ska registreras i den omgång som de har blivit antagna till. I de fall den ordinarie omgången är identisk med den extra omgången och där de studerande i praktiken kommer gå i samma klass, får ni börja med att registrera studerande i den ordinarie omgången och därefter i den extra omgången. Gör ni överintag väljer ni själva i vilken omgång dessa ska registreras.

Fråga: Vi har registrerat studerande men vill ändra utifrån nu gällande information – hur gör vi?
Svar: Skicka ett mail till info@myh.se där ni anger namnet och numret på utbildningen det gäller. Skriv gärna Studiedokumentation i ämnesraden. Rättelse ska vara inskickad senast den 25 september.

Avvakta med rekvireringen och rapporteringen av betyg tills ni har fått återkoppling från oss.

Fråga: Vad gäller för rekvirering?
Svar: Ni rekvirerar varje omgång för sig och statsbidrag betalas ut för maximalt antal beviljade platser på respektive omgång. Vi kommer göra en extra utbetalning den 5 oktober för rekvisitioner inkomna från och med den 16 september till och med den 25 september.

Fråga: Vi har redan skickat in första rekvisitionen men vill ändra utifrån nu gällande information – hur gör vi?
Svar: Skicka ett mail till ekonomifunktionen@myh.se där ni anger namnet och numret på utbildningen och förklarar vilka korrigeringar som behöver göras. Rättelse ska vara inskickad senast den 25 september.