Informationsinsats: Allt är inte som vanligt

Med anledning av Covid-19 har Folkhälsomyndigheten tagit fram en nationell informationsinsats som riktar sig till alla skol- och utbildningsformer i Sverige. Som utbildningsanordnare kan du bidra genom att dela kampanjen vidare.

Syftet med insatsen är att påminna och fördjupa förståelsen kring vad var och en behöver göra för att minska spridningen av Covid-19. Som utbildningsanordnare kan du bidra att sprida kampanjen och dess material i nätverk, informationsplattformar, nyhetsbrev och liknande.

Folkhälsomyndigheten har tagit fram bilder och affischer i olika som enkelt kan hämtas från deras hemsida för fri delning.

Läs mer och ta del av materialet på Folkhälsomyndighetens hemsida