Kompetensbrist kan hindra ökad livsmedelsproduktion

Myndigheten för yrkeshögskolan har med en ny analys fått ett från ax till limpa-perspektiv på kompetensbehovet inom livsmedelsområdet.

Foto: Scandinav

Idag presenterar Myndigheten för yrkeshögskolan en områdesanalys som visar att bristen på kompetens kan vara ett hinder när Sverige nu vill öka livsmedelsproduktionen i landet.

Sedan 2017 har Sverige en nationell livsmedelsstrategi vars övergripande mål är att livsmedelsproduktionen ska öka samtidigt som miljömålen nås. I en ny områdesanalys från Myndigheten för yrkeshögskolan beskrivs hur kompetensförsörjningen kan bli en avgörande faktor för att Sverige ska nå målen.

Det är första gången myndigheten tagit fram en analys för livsmedelsområdet.

- Vi har tagit ett tydligare helhetsgrepp om livsmedelsområdet som tidigare varit uppdelat i flera olika utbildningsområden. Nu har vi kunnat jobba med livsmedelsfrågan utifrån ett ax till limpa-perspektiv, säger analytikern Tommy Olsson som tillsammans med Karin Åkerman skrivit områdesanalysen.

Livsmedelsstrategin

En bärande idé i livsmedelsstrategin är att öka Sveriges självförsörjande och det kräver en ökad livsmedelsproduktion, men kompetensbristen är ett hinder.

- Idag har många företag i branschen svårt att rekrytera och vi ser att yrkeshögskolan kan spela en allt viktigare roll för branschens kompetensförsörjning, säger Karin Åkerman.

Samtidigt som livsmedelsproduktionen ska öka finns ambitiösa miljö- och klimatmål som också ska nås. Därför är hållbarhetsperspektivet viktigt.

- Utbildningarna behöver ha klimat- och hållbarhetsfrågorna med sig. Det är efterfrågad kompetens i arbetslivet och något man inte kan bortse ifrån. Det gäller alla branscher, säger Tommy Olsson.  

Rekryteringsproblem och utvecklingspotential

Livsmedelsområdet är brett och rymmer utbildningar inom både gröna näringar och teknik, allt ifrån klövvårdare till produktionstekniker. Ändå har en del yrkeshögskolor svårt att fylla utbildningsplatserna. När det gäller examinerade från de tekniska utbildningarna konkurrerar livsmedelsföretagen dessutom med andra branscher när de ska rekrytera.

- Livsmedelsbranschen ligger i framkant när det gäller teknik, men det behövs mer kompetens när det kommer till produkt- och affärsutveckling. Mat och klimat är frågor som engagerar många idag. Det tycker jag talar för att branschen kommer att kunna locka till sig den kompetens de behöver, säger Karin Åkerman.

Analytikerna pekar ut tre områden där de hoppas att myndigheten ska få in fler ansökningar om att få bedriva YH-utbildning. Det gäller driftsledare inom gröna näringar, olika inriktningar inom chark och dessutom utbildningar kopplade till odling av fisk och skaldjur.  

Fler områdesanalyser på väg

Områdesanalysen är framtagen av Myndigheten för yrkeshögskolan som ett underlag för de handläggare som arbetar med att läsa ansökningar om att få bedriva YH-utbildning, men kan också vara en bra resurs för de utbildningsanordnare som jobbar med att ta fram nya ansökningar.

Under våren kommer Myndigheten för yrkeshögskolan att publicera ytterligare nio områdesanalyser:

-       Industri
-       Energi
-       Transport
-       Samhällsbyggnad
-       Data/IT
-       Ekonomi, administration och försäljning
-       Hotell, restaurang och turism
-       Pedagogik
-       Hälso- och sjukvård

Livsmedelsproduktion - områdesanalys och inriktning 2020