Kraftig ökning av sökande till yrkeshögskolan

Nya siffror från SCB visar att antalet sökande till yrkeshögskolan (YH) är högre än någonsin. På bara ett år har det skett en ökning med 22 procent.

Antalet sökande till yrkeshögskolan 2019 ökade kraftigt. Behöriga sökande ökade med 22 procent. Det totala antalet sökande uppgick till 70 700 varav 53 000 var behöriga. Antagna som påbörjat studier ökade också med 22 procent till 28 100 antagna. Studerande på yrkeshögskolan uppgick till 63 200.

- Trots att vi känt av ett ökat intresse de senaste åren får jag nog erkänna att jag är lite överraskad. Jag trodde inte att det kunde öka så här mycket på bara ett år. Det är verkligen positivt att fler och fler upptäcker YH och inser vilken bra utbildningsform det är, säger Thomas Persson som är generaldirektör på Myndigheten för yrkeshögskolan.

De senaste årens utbyggnad av YH har lett till fler utbildningar och utbildningsplatser runt om i hela landet. Yrkeshögskolan har fått en allt viktigare roll för den regionala kompetensförsörjningen men i spåren av Coronakrisen tror Thomas Persson att YH även kommer få ett större ansvar för att bidra till omställning och karriärväxling.

- Jag vill inte spekulera i de långsiktiga konsekvenserna av den här krisen, men kortsiktigt finns det nog en risk att de branscher som drabbas allra hårdast kommer att tvingas permittera. För en del av dem kan yrkeshögskolans korta utbildningar som leder till jobb vara ett attraktivt alternativ. Därför är det också troligt att antalet sökande kommer att öka även i år, säger generaldirektör Thomas Persson.

SCBs YH-statistik (extern länk)