Marknadsför YH-utbildningar som möjliga uppdragsutbildningar

Du som anordnare har nu möjlighet att göra en intresseanmälan om att erbjuda uppdragsutbildning baserat på redan beviljade utbildningar, kurser och kurspaket inom yrkeshögskolan. Myndigheten kommer att synliggöra utbudet på bland annat yrkeshogskolan.se för potentiella uppdragsgivare som företag, fackförbund och omställningsorganisationer.

Uppdragsutbildning är ett bra sätt för dig som anordnare att ytterligare öka tillgången på efterfrågad kompetens och ge något tillbaka till engagerade företag och organisationer. Det kan också vara kvalitetsdrivande genom att studerande med olika bakgrund möts, då uppdragsutbildning kan fånga andra målgrupper än de som söker sig till den ordinarie utbildningen. Såklart innebär uppdragsutbildning även en extra inkomstkälla för dig som anordnare. 

En uppdragsutbildning får bedrivas med stor flexibilitet så länge utbildningen i sitt innehåll speglar en redan beviljad utbildning inom yrkeshögskolan. Det innebär att den kurs eller de kurser som uppdragsutbildningen omfattar ska genomföras i enlighet med gällande kursplaner. Däremot behöver en uppdragsutbildning inte bedrivas i samma studieform eller studietakt. Även studieort kan avvika. En uppdragsutbildning kan genomföras inom hela den beslutsperiod som gäller för den beviljade yrkeshögskoleutbildningen.

Ta chansen att visa upp er! Intresseanmälan är inte bindande, utan endast ett sätt för dig som anordnare att marknadsföra ett utbud. Om ni sedan ska starta en utbildning så behöver ni göra en anmälan till myndigheten.

Intresseanmälan gör du via Mina sidor

Här kan du läsa mer om att bedriva uppdragsutbildning.

Om ni gör en intresseanmälan kommer ni att synas på yrkeshogskolan.se

Vid frågor kontakta Anna Dahl på telefon 010–2090175 eller Annelie Wikingson på 010-209 01 93, eller skicka e-post enligt modellen fornamn.efternamn@myh.se.