Myndigheten beviljar fler platser på höstens utbildningar

Data/IT är det utbildningsområde som beviljats flest nya platser.

Foto: Foto: Jonas Bilberg, Bredda bilden.

Den tillfälliga satsningen på yrkeshögskolan har gjort det möjligt för myndigheten att bevilja ytterligare 5100 platser fördelat på närmare 300 YH-utbildningar med start i höst.

Som en konsekvens av coronakrisen aviserade regeringen i slutet av mars att en tillfällig satsning på yrkeshögskolan skulle genomföras. Idag kan vi presentera resultatet i en av de extra ansökningsomgångarna som utlysts.

Intresset från utbildningsanordnarna har varit stort. När ansökan stängdes den
20 maj hade det kommit in totalt 439 ansökningar, av vilka vi nu beviljat närmare 300 (5100 platser). De nya platserna kommer att ske i form av en extra utbildningsomgång och kan därför i vissa fall ha ett annat startdatum och även annat antal platser än de ordinarie utbildningarna.

Fokus på branscher med kompetensbrist
Myndigheten har prioriterat utbildningsområden inom branscher där kompetensbristen är stor och prognosen för de studerande att få jobb efter examen är bra. Flest beviljade platser finns inom Data/IT, Ekonomi, administration och försäljning, Samhällsbyggnad och byggteknik, Hälso- och sjukvård samt socialt arbete och Teknik och tillverkning.

Kurser inom YH och YH-flex
Utöver den ansökningsomgång vars resultat vi presenterar idag pågår också parallella ansökningsomgångar inom ramen för den tillfälliga satsningen på yrkeshögskolan. I nästa vecka presenteras resultatet i den andra ansökningsomgången gällande kurser inom YH och sedan den 17 juni pågår även en ansökningsomgång med löpande beslut avseende det som kallas YH-flex. 

Beslut om ytterligare utbildningsomgångar och platser

Här kan du läsa mer om den tillfälliga satsningen på YH.