Myndigheten föreläste för vägledare på YH-släppet

Erika Grybb och Maria Hedlund på plats i Eskilstuna.

Under onsdagen var myndigheten inbjudna att föreläsa under YH-Centers evenemang YH-släppet i Eskilstuna. I publiken fanns vägledare, jobbcoacher och andra som möter framtida studerande. Föreläsningen följdes av diskussion kring både utbildningsformer och uppdrag.

Erika Grybb och Maria Hedlund är bland de handläggare som kontinuerligt besöker evenemang för att informera om myndigheten, utbildningsformerna och andra uppdrag. De bjöds in att föreläsa av Carola Karlsson, utbildningsmäklare på YH-center, som berättar att det vid förra årets evenemang ställdes många frågor som inte kunde besvaras.  

- Det var främst kring ämnen som antagning som det behövdes mer information. Därför är vi glada över att myndigheten kunde komma till årets evenemang och föreläsa, fortsätter Carola. Om man jämför med förra året var det betydligt färre frågor då publiken fick svaren redan under föreläsningen.

Maria Hedlund understryker vikten av att informera om myndigheten och dess utbildningsformer.  

- Det är viktigt att möta vägledare och få möjlighet att diskutera frågor som annars kan vara komplexa, säger Maria. Ofta är det områden som tillträde som det uppstår mest diskussion kring. Vi är en mindre myndighet, men försöker hinna så många besök som möjligt över hela landet.

För att bättre tillgodose behovet av information och dialog har myndigheten börjat anordna träffar för vägledare. Den första hölls under senhösten 2019 och under våren är två tillfällen planerade.

- Responsen var bra, vilket var glädjande och vi kommer att hålla ett antal träffar även under 2020, berättar Maria. Vi ser också över möjligheten att nå ut på andra sätt, till exempel via en informationsfilm.

Nästa externa föreläsning sker vid Uppsala universitet den 12 februari. 

Mer information för vägledare finns på sidan För dig som är vägledare.