Myndigheten genomför fördjupade kvalitetsgranskningar över länk

Med anledningen av coronaviruset kommer MYH att genomföra kvalitetsgranskningar digitalt med start 16 mars.

Myndigheten förbereder under torsdagen och fredagen för att genomföra fördjupade kvalitetsgranskningar över länk. Våra handläggare kontaktar just nu samtliga utbildningar som har en inplanerad granskning under perioden fram till 14 april för att komma överens om tillvägagångssätt, och vilket digitalt verktyg som används. 

Vi gör detta för att minska risken för smittspridning. Vi kommer följa utvecklingen och förlänga perioden med digitala granskningar efter påsk om det bedöms nödvändigt.