Nu erbjuder YH-flex ett snabbspår till examen

Med YH-flex skapas nya möjligheter och en snabbare väg till examen för personer med omfattande yrkeskunskaper.

Foto: Scandinav

Den som vill läsa till bl.a. redovisningsekonom, bygglovshandläggare eller specialistundersköterska kan tack vare försöksverksamheten YH-flex erbjudas en snabbare och mer flexibel väg till en YH-examen. Konceptet kommer under hösten att erbjudas på 33 utbildningar och omfatta totalt 382 utbildningsplatser.

Som en del i regeringens satsning på yrkeshögskolan togs i början av sommaren de första stegen i försöksverksamheten YH-flex. Den 17 juni öppnade den löpande ansökningsomgången för utbildningsanordnare och nu är samtliga platser fördelade.

YH-flex är till för personer som redan har yrkeskunskaper som motsvarar en betydande del av en yrkeshögskoleutbildning. Syftet med försöksverksamheten är att utveckla modeller för omfattande tillgodoräknande och med tillgodoräknandet som utgångspunkt genomföra individualiserad komplettering mot examen.

Försöksverksamheten ska pågå under 2020, 2021 och 2022 och återrapporteras till regeringen i april 2023. Nästa chans för utbildningsanordnare att ansökan om att ingå i YH-flex är våren 2021.

Här hittar du alla beviljade YH-flexutbildningar