Nu lanseras lärplattformen kompetens.nu

Idag lanseras kompetens.nu, en lärplattform med aktuella och kvalitetssäkrade utbildningar där även uppdragsutbildningar inom YH finns med. Först ut är kompetensutveckling för industriföretag.

De stora och snabba teknikskiftena inom industrin ställer nya krav på kompetens hos medarbetarna. Produktionskedjorna blir allt mer kunskapsintensiva och kompetensutveckling är avgörande för företag att hänga med och kunna ta marknadsandelar. På kompetens.nu finns relevanta och kvalitetssäkrade utbildningar som utgår från näringslivets behov, även uppdragsutbildningar inom YH återfinns bland utbudet. Utbildningarna är helt digitala och kostnadsfria. 

Myndigheten för yrkeshögskolan deltar i den här satsningen som initierades inom ramen för regeringens samverkansprogram för kompetensförsörjning och livslångt lärande. Bakom initiativet står också Tillväxtverket, Vinnova, Teknikföretagen, Industriarbetsgivarna, IF Metall, Sveriges Ingenjörer, Unionen samt Combient. Under 2021 finansieras utbildningarna av Europeiska Socialfonden och är därmed kostnadsfria för dig som deltar.

För mer information, kontakta projektledare Carolina Björklund
Telefon: +46 76 543 88 72
e-post: carolina.bjorklund@foretagsakademin.se