Ny föreskrift om studieuppehåll och anstånd med studier

Foto: Scandinav

Myndigheten för yrkeshögskolans nya föreskrift (MYHFS 2019:4) om anstånd med studier och studieuppehåll innebär bland annat att utbildningsanordnare kan bevilja anstånd och studieuppehåll inom tidsramen för gällande beslut om att utbildningen ingår i yrkeshögskolan.

Föreskriften gäller från och med den 1 augusti 2019 och en av förändringarna från tidigare är att anstånd med studier och studieuppehåll enbart kan beviljas inom tidsramen för gällande beslut om att utbildningen ingår i yrkeshögskolan. En annan skillnad är att det är möjligt att rekvirera för en studerande som kommer tillbaka efter studieuppehåll om inte alla platser redan nyttjas på den aktuella omgången.

Läs mer om studieuppehåll och anstånd med studier