Ny försöksverksamhet öppnar för snabbare väg till YH-examen

Med YH-flex skapas nya möjligheter och en snabbare väg till examen för personer med omfattande yrkeskunskaper.

Foto: Scandinav

Från och med idag kan utbildningsanordnare inom yrkeshögskolan ansöka om att ingå i försöksverksamheten YH-flex.

Myndigheten för yrkeshögskolan inleder nu försöksverksamheten YH-flex, en snabbare och mer flexibel väg till en yrkeshögskoleexamen. YH-flex är till för personer som redan har yrkeskunskaper som motsvarar en betydande del av en yrkeshögskoleutbildning. Syftet med försöksverksamheten är att utveckla modeller för omfattande tillgodoräknande och med tillgodoräknandet som utgångspunkt genomföra individualiserad komplettering mot examen. 

Vad är YH-flex och YH-flexplats 

I försöksverksamhetens första fas kommer en modell med extra platser på befintliga utbildningar, så kallad YH-flexplats, med en särskild statsbidragsmodell att testas. En YH-flexplats ska genomföras mot befintlig utbildningsplan men med ett individualiserat genomförande i två delar:  

- Den första delen innebär att den studerandes reella kompetens (kunskaper, färdigheter och kompetenser) bedöms (till exempel genom en validering) som ett underlag för att tillgodoräkna betydande del av utbildningen.  
- Den andra delen består av en individuellt anpassad kompletterande utbildning för att nå examen.  

Vem kan ansöka om YH-flexplats 

Endast utbildningsanordnare som idag bedriver yrkeshögskoleutbildning kan ansöka om YH-flexplatser. Ansökan avser statsbidrag för YH-flexplatser på befintlig utbildningsomgång. De utbildningsanordnare inom yrkeshögskolan som idag bedriver yrkeshögskoleutbildning kan ansöka om YH-flexplatser (max 20 per utbildning) för utbildningar som uppfyller samtliga nedanstående kriterier: 

- har planerad omgångstart under 2020
- har beviljats statsbidrag eller särskilda medel
- leder till examen dvs avser minst 200 YH-poäng.  

För att kunna delta i försöksverksamheten behöver utbildningsanordnaren vara beredd att avsätta resurser för metodutveckling, erfarenhetsutbyte och uppföljning/utvärdering. De som är aktiva i försöksverksamheten kommer att ha tillgång till genomförandestöd och experter med lång erfarenhet av arbete med validering. 

När går det att ansöka om YH-flexplats 

För den första fasen i försöksverksamheten öppnar ansökan den 17 juni 2020. Ansökningarna bedöms löpande efter inkommandetillfälle och beslut meddelas löpande. Ansökan stänger den 1 september eller när tillgängliga medel har intecknats. 

Hur ansöker man om YH-flexplats 

Ansökan görs via en blankett som finns tillgänglig på Mina Sidor. För att få tillgång till ansökan behöver du därför logga in på ditt användarkonto. Där finns även en inbjudan med mer information om YH-flex.

En del av regeringens extrasatsningar

Genomförandet av försöksverksamheten är avhängigt att riksdagen fattar beslut om vårändringsbudget (prop. 2019/20:99). Det beräknas ske idag, den 17 juni och därefter får myndigheten ett justerat regleringsbrev.

Försöksverksamheten ska pågå under 2020, 2021 och 2022 och återrapporteras till regeringen i april 2023