Nya platser till teckenspråks- och dövblindtolkutbildning samt skrivtolkutbildning

Foto: Scandinav

Varje år ansöker folkhögskolor om medel från Myndigheten för yrkeshögskolan för att bedriva utbildning till teckenspråkstolk och dövblindtolk samt skrivtolk.

De beviljade utbildningarna

Nu har Myndigheten för yrkeshögskolan beslutat vilka utbildningar som beviljats statsbidrag med start 2020. Dessa är:

Skola Ort Utbildning Antal platser
Fellingsbro folkhögskola Örebro   Teckenspråkstolk och dövblindtolkutbildning   20
Västanvik folkhögskola   Leksand   Teckenspråkstolk och dövblindtolkutbildning   14
Södertörns folkhögskola   Stockholm   Teckenspråkstolk och dövblindtolkutbildning   12
Södertörns folkhögskola   Stockholm   Skrivtolkutbildning 15
Västanvik folkhögskola Leksand Teckenspråkslärarutbildning 8
Västanvik folkhögskola Leksand Tolkutbildning för döva 10

I ansökningsomgången inkom totalt tio ansökningar varav fem ansökningar om statsbidrag för utbildning till teckenspråkstolk och dövblindtolk, två ansökningar om statsbidrag för utbildning till skrivtolk, en ansökan om statsbidrag för tolkutbildning för döva, en ansökan om statsbidrag för utbildning till teckenspråkslärare samt en ansökan till syntolk.

Kontakt och information

För frågor kring besluten kontakta handläggare med ansvar för tolkutbildningsfrågor via växeln 010-209 01 00 eller e-posta tolk@myh.se. Mer information om tolkutbildningar hittar du på myh.se och blitolk.nu.