Nytt sista rekvisitionsdatum för YH-flex

Sista rekvisitionsdatum för de YH-flexplatser ni beviljades tidigare i år är framflyttat till tisdagen den 26 januari 2021. Det har även gått ut information till de som står som kontaktperson för respektive utbildning med YH-flexplatser.

Rekvisitionsdatum är satt av budgettekniska skäl och därför kan vi inte flytta fram det ytterligare eller flytta beviljade platser till en annan omgång.

Ni som är redo att rekvirera gör det ändå så fort ni kan, gärna innan årets slut. Ju mer vi kan betala ut före årsskiftet desto mer medel kommer vi kunna fördela till nya platser under nästa år. Vår förhoppning är att detta innebär att ni kommer hinna nyttja fler av de platser ni beviljats!