Nytt självvärderingsverktyg för kvalitetssäkring av validering inom våra utbildningsformer

Renée Andersson, verksamhetsansvarig vid Medborgarskolan Syd i Malmö

Trygghet både för den som validerar och för validanden. Och ett bra sätt att hjälpa den som är ny på validering att snabbt komma igång och skapa kvalitet i arbetet. Så sammanfattar en av våra utbildningsanordnare myndighetens nya självvärderingsverktyg.

Renée Andersson är verksamhetsansvarig vid Medborgarskolan Syd i Malmö och validerar mot den sammanhållna grundutbildningen till kontakttolk. Hon tror att behovet av validering generellt kommer att öka framöver i och med effekterna av coronapandemin där många behöver ställa om.
– Många som behöver söka nytt arbete nu har lång erfarenhet, men saknar papper på det. Validering och att få sin kompetens bedömd kan vara ovant och då kan verktyget skapa en trygghet för båda parter, säger hon.

Renée har själv arbetat ganska länge med validering, men tycker ändå att verktyget kan vara bra som en checklista för att säkerställa att inget glöms bort. Särskilt bra är det att bli påmind om vikten av att dokumentera valideringen och skapa underlag, både för att kunna följa upp en individ och för att kunna utveckla de egna rutinerna.
– Verktyget är extremt välgjort. Det ger en bra introduktion och en helhetsbild. Hade jag fått det här verktyget när jag började arbeta med validering hade jag varit överlycklig, säger Renée.

Myndighetens nya verktyg baseras på fastställda kvalitetskriterier och är tänkt att hjälpa till med kvalitetssäkring och systematik i arbetet med validering. Verktyget riktar sig till utbildningsanordnare inom de utbildningsformer som myndigheten kvalitetsgranskar, det vill säga yrkeshögskolan, konst- och kulturutbildningar samt tolkutbildning inom folkbildningen.
– Det är viktigt att påpeka att verktyget är ett frivilligt stöd, både för anordnare som inte arbetat så mycket med validering och för de som är mer vana. Myndigheten kommer alltså inte att följa upp hur verktyget används eller begära in någon ifylld version av verktyget från anordnaren, säger Maria Hedlund, handläggare på Myndigheten för yrkeshögskolan.  

Maria vill även slå ett slag för ett tidigare lanserat självvärderingsverktyg för systematiskt kvalitetsarbete av yrkeshögskoleutbildningar.
– Som utbildningsanordnare bör du eftersträva att inkludera arbetet med validering i det ordinarie systematiska kvalitetsarbetet. De båda verktygen kan samspela.

Ladda hem verktyget och kom igång direkt:

Anordnare av yrkeshögskoleutbildningar
Anordnare av Konst- och kulturutbildningar
Anordnare av tolkutbildningar