Nytt statsbidrag för utveckling av branschvalidering blir sökbart den 3 juni

Enligt en ny förordning kommer myndigheten att kunna fördela 10 miljoner kronor under 2020 för att utveckla kvalifikationer i arbetslivet och branschmodeller för validering.

Statsbidraget riktar sig till arbetsmarknadens parter och deras organisationer. Dessa kan söka för olika insatser, till exempel för att utveckla nya kvalifikationer eller valideringsmodeller. Det är även möjligt att söka för att revidera de befintliga. 

Bidraget kan också användas till målgruppsanpassning av befintliga branschmodeller. Till exempel för att möjliggöra validering på distans och att matcha validering mot kompletterande utbildning, vilket är välkommet för att möta effekterna av coronapandemin och behovet av omställning.

Ansökan öppnar den 3 juni och stänger den 23 juni 2020. Anvisningar och blanketter publiceras på myndighetens webb ca en vecka innan ansökningsomgången öppnar. Projekt som beviljas medel kan vara upp till två år långa.

Läs förordningen (SFS 2020:268) om statsbidrag för utveckling av branschvalidering.