Nytt stödmaterial ska göra yrkeshögskolorna bättre på jämställdhet

Ny statistik från SCB visar att antalet kvinnor som söker data/IT-utbildningar inom YH fördubblats på bara ett år.

Foto: Scandinav

Yrkeshögskolan har i uppdrag att bidra till att bryta könsbundna utbildnings- och yrkesval. Därför lanserar Myndigheten för yrkeshögskolan nu ett nytt stödmaterial som ska hjälpa utbildningsanordnarna utveckla sitt jämställdhetsarbete.

Tidigare i år nominerades Myndigheten för yrkeshögskolan till byggbranschens jämställdhetspris Jämställdhetsbygget. I motiveringen till nomineringen nämndes bland annat myndighetens kvalitetsgranskningar, i vilka jämställdhet är ett kvalitetskriterium.

Utredarna Anna Svensson och Mikael Nilsson har nu tagit fram ett stödmaterial för utbildningsanordnarna inom yrkeshögskolan och enligt dem är materialet efterfrågat.

Varför har ni tagit fram det här stödmaterialet?
- Vi stöter på många anordnare som vill bli bättre på de här frågorna, men inte vet var de ska börja och hur de ska lägga upp arbetet. Med det här materialet vill vi sprida goda exempel och ge stöd till de anordnare som behöver stärka sitt jämställdhetsarbete, säger Mikael Nilsson.

Vad är utbildningsanordnarna bra på redan idag?
- Det är stora skillnader i hur långt de kommit, men de allra flesta är bra på marknadsföring. De lyfter fram det underrepresenterade könet i bildval och försöker locka nya grupper. Oftast är anordnarna också duktiga på att beskriva sin utbildning som något som inte är könsbundet, säger Anna Svensson.

Var i ligger den största utmaningen för anordnarna?
- Myndighetens kvalitetsgranskningar har visat att många anordnare behöver ta fram en tydlig strategi för arbetet med att bidra till att bryta könsbundna utbildnings- och yrkesval. Dom frågar oss om hur dom ska komma igång och det är bland annat därför vi tagit fram det här stödmaterialet, säger Mikael Nilsson.

Hur ska en anordnare göra för att komma igång med jämställdhetsarbetet?
-  Först handlar det om att analysera situationen och förutsättningarna. Det ser väldigt olika ut beroende på utbildningsområde och var i landet man bedriver utbildning. Därför ska anordnaren börja med att lära känna sin egen verksamhet ännu bättre. I stödmaterialet ger vi råd om hur man kan använda sig av en intersektionell analys för att hitta rätt. Det andra steget handlar om att hitta och konkretisera målen. Vad är det egentligen anordnaren vill uppnå, säger Anna Svensson.

Vad vinner arbetslivet på att anordnarna jobbar med detta?
- Jämställda och blandade arbetsgrupper fungerar bättre. Därför är jämställdhet i arbetslivet inte bara viktigt ur ett rättighetsperspektiv - ytterligare en stor vinst med bättre könsfördelning är högre kvalitet och bättre lönsamhet, säger Mikael Nilsson.

Ladda ner stödmaterialet här: Jämställd utbildning inom YH