Platser kvar på höstens YH-utbildningar

Är det dags för något nytt? I höst har vi lediga platser på massor av spännande utbildningar.

Foto: Bredda bilden

Trots läget på arbetsmarknaden och det stora söktrycket finns det platser kvar på fler än 150 yrkeshögskoleutbildningar runt om i landet. Fastighetsingenjör, redovisningsekonom, webbutvecklare, företagssäljare och stödpedagog är några av de utbildningar som fortfarande tar emot ansökningar.

Yrkeshögskolan har byggts ut kraftigt de senaste åren, men konkurrensen om platserna på de populäraste utbildningarna är fortsatt hård. Samtidigt som söktrycket är stort finns det platser kvar på många utbildningar. En fjärdedel av utbildningarna med så kallade restplatser är inom utbildningsområdet Teknik och tillverkning, t.ex. automationsingenjör, CAD-konstruktör och vindkraftstekniker.

- Stigande arbetslöshet och osäker arbetsmarknad gör att vi tror på rekordmånga sökande i år. Det handlar om människor i behov av kompetensutveckling och omställning eller som helt enkelt bara tar chansen att byta karriär, säger Johan Lindahl som är pressansvarig på Myndigheten för yrkeshögskolan.   

Den region som har flest utbildningar med restplatser är Västra Götaland (47), men även Stockholm (29), Skåne (22), Jönköping (12) och Örebro (11) har platser kvar på många utbildningar.

Populärt med distansutbildning
Utbudet av distansutbildningar inom yrkeshögskolan är stort. I höst startar 242 YH-utbildningar på distans. Det utgör närmare en fjärdedel av utbildningsutbudet. Samtidigt är intresset för distansutbildning stort och växande. De senaste fem åren har antalet behöriga sökande till distansutbildningarna dubblerats. Förra året sökte 18 000 behöriga YH-utbildning på distans, en ökning med 33% på bara ett år.

- Den som studerar på distans gör det ofta för att kunna förena karriärbytet med livspusslet i övrigt. Inte minst just nu är det många som värdesätter flexibiliteten och möjligheten att studera lite mer på sina egna villkor, säger Johan Lindahl.

Våren 2020 rapporterar flera yrkeshögskolor att antalet sökande till distansutbildningar ökar ytterligare. Ändå finns det platser kvar på 24 distansutbildningar med start i höst, bland annat lärarassistent och elnätsprojektör.

Fler utbildningsplatser
Om ett par veckor förväntas riksdagen fatta beslut om ytterligare 750 miljoner kronor till yrkeshögskolan. Det innebär att Myndigheten för yrkeshögskolan under sommaren kommer att kunna bevilja ännu fler utbildningsplatser med start redan i höst. Besked om vad detta innebär för den som söker utbildning kommer i slutet av juni.

Alla utbildningar med restplatser

YH-utbildningar med restplatser per län

Västra Götalands län Skåne Jönköping
Stockholm Östergötland Kronoberg
Dalarna Örebro
Gävleborg
Jämtland Västerbotten Västernorrland
Södermanland Uppsala Blekinge
Kalmar Norrbotten Västmanland
Gotland Halland Värmland


YH-utbildningar med restplatser per utbildningsområde

Teknik och tillverkning Samhällsbyggnad
Data/IT Ekonomi och administration
Hotell, restaurang och turism Hälso- och sjukvård, samt socialt arbete
Djurvård, lantbruk, skog och trädgård Kultur, media och design
Transport Journalistik och information


Alla YH-utbildningar  finns på yrkeshogskolan.se