Projekt Valideringslyft beviljat av Svenska ESF-rådet

Myndigheten för yrkeshögskolan har blivit beviljade medel från Europeiska socialfonden för projekt Valideringslyft. Målet med projektet är att skapa en regional infrastruktur för validering i arbetsliv och utbildning.

Projekt Valideringslyft kommer att genomföras i bred samverkan mellan regioner, myndigheter och intresseorganisationer på lokal, regional och nationell nivå. Projektet är tvåårigt med start den 1 december 2020.
– Fokus kommer att ligga på det operationella, där ett av huvudmålen är att utveckla ett kartläggningsverktyg i syfte att ta fram regionala utvecklingsplaner, säger Kerstin Claesson Callahan, projektledare på myndigheten.

Validering – för att erkänna all kompetens, även den som inte finns på pränt – är en viktig del för både omställning, livslångt lärande och kompetensförsörjning. I dag genomförs valideringar på flera olika håll och av flera olika aktörer. Projektet hoppas etablera en mer sammanhållen och varaktig struktur som gör det lättare för individer, utbildningsaktörer och arbetsgivare att finna varandra. 
En viktig del i projektet är det kollegiala lärandet och förståelse för varandras utmaningar. Ingen ska behöva uppfinna hjulet på nytt. Men långsiktigt hoppas vi även att ett gemensamt ansvarstagande ska öka legitimiteten, likvärdigheten och kvaliteten för valideringar, säger Kerstin Claesson Callahan.

Läs mer om ESF-projektet Valideringslyft