Resultatet av ansökningsomgången för kurser i kontakttolkning

Foto: Scandinav

Varje år ansöker folkhögskolor och studieförbund om medel från Myndigheten för yrkeshögskolan för att starta kurser för kontakttolkar. I årets ansökningsomgång har 89 kurser beviljats statsbidrag för start under 2021.

De beviljade kurserna

Här finner du listan över de beviljade kurserna:

  • Preparandkurser inför Kammarkollegiets auktorisationsprov, 13 st
  • Fördjupningskurser, 23 st
  • Kompetenshöjande kurser, 45 st
  • Kompletteringskurser, 4 st
  • Kurser inriktade mot undervisande personal, 4 st

Fördelningen av statsbidrag

Totalt inkom nio ansökningar från nio anordnare som tillsammans ansökte om 89 kurser. Vid fördelning av statsbidrag beviljades samtliga kurser.

Om kurserna i kontakttolkning

Tolkutbildningarna inom folkbildningen är eftergymnasiala, kvalificerade, yrkesinriktade och bedrivs av folkhögskolor och studieförbund. Det finns tre inriktningar: kontakttolk, teckenspråkstolk och skrivtolk.

Kontakt

För frågor kring ansökan kontakta handläggare med ansvar för tolkutbildningsfrågor via växeln 010-209 01 00 eller mejla tolk@myh.se.