Resultat av höstens ansökningsomgångar inom konst- och kulturutbildningar 2019

Myndigheten för yrkeshögskolan har fattat beslut om att samtliga 64 inkomna ansökningar om förnyat stöd för konst- och kulturutbildningar beviljas och får starta nya omgångar för utbildningarna.

Anordnare av konst- och kulturutbildningar har under hösten 2019 kunnat ansöka om att få starta nya omgångar för befintliga utbildningar.

Av de 64 beviljade utbildningarna är 44 högskoleförberedande utbildningar, 11 yrkesinriktade utbildningar och 9 inom kulturarvsområdet. Alla utbildningarna har beviljats stöd i ytterligare sex år.

Vid bedömning av ansökningarna har myndigheten utgått från de krav som ställs i förordningen (2013:871) om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar, utbildningarnas kvalitet samt ekonomisk granskning. Rådet för högskoleförberedande konstnärliga utbildningar har haft en kvalitetssäkrande funktion i myndighetens bedömning av de högskoleförberedande utbildningarna.

Under hösten 2019 genomfördes även en ansökningsomgång med avsikt att ge möjlighet för utbildningsanordnare att ansöka om att tidigare kompletterande utbildningar som 2015 fördes över till yrkeshögskolan istället får stöd som konst- och kulturutbildningar. Myndigheten har fattat beslut om att bevilja två utbildningar som bedrivs av Stiftelsen Capellagården.