Så många har sökt om ytterligare utbildningsomgångar

Foto: Scandinav

Som ett led i regeringens extrasatsning på yrkeshögskolan har utbildningsanordnare fram till i förra veckan haft möjlighet att ansöka om utökat antal utbildningsplatser i form av ytterligare omgångar. Myndigheten har mottagit 439 ansökningar om ytterligare 500 utbildningsomgångar, vilket motsvarar 10 380 utbildningsplatser.

Riksdagen förväntas i juni fatta beslut om extra resurser till yrkeshögskolan motsvarande cirka 6000 utbildningsplatser. I förslaget finns också mer pengar till kurser och kurspaket, YH-flex och stöd till distansundervisning.

Bedömningsarbetet är påbörjat och besked kommer att meddelas efter riksdagens beslut, dock senast den 30 juni.

Inkomna ansökningar om ytterligare omgångar (excelfil)

Mer om extra och snabba ansökningsomgångar i maj 2020