Samstämmigt om vikten av validering

Foto: Scandinav

Nyligen anordnade Svenska Ilera-föreningen ett seminarium om Valideringsdelegationens slutbetänkande. IFAU, LO, SACO, SKR, Svenskt Näringsliv och TCO kommenterade förslagen.

Alla var rörande överens om att validering är en viktig pusselbit i både kompetensförsörjning och livslångt lärande och att vi nu inte får tappa fart i arbetet.

All kompetens behöver tas omhand

Valideringsdelegationens ordförande, Anders Ferbe, presenterade deras förslag om organisering, finansiering och reglering av validering och poängterade att validering är ett verktyg för den framtida kompetensförsörjningen.

– Det är värdelöst att vi inte har ett system som förmår att ta om hand om all den kompetens människor har, sa Anders Ferbe.

Validering kan lösa välfärden

Parterna lyfte fram olika perspektiv i sina kommentarer kring förslagen. TCO och SACO menade att förslagen som presentades i delegationens delbetänkande om validering i högskolan nu måste realiseras.

SKR, såväl som SACO och TCO betonade att validering kan bidra till att lösa frågan om välfärdens finansiering, genom att fler nyanlända kommer i jobb och genom att äldre väljer att stanna längre i arbetslivet. Möjligheten att lösa demografiska utmaningar och bättre nyttja digitaliseringens potential lyftes också fram. SKR menade att staten behöver ta ett större ansvar för livslångt lärande.

Svenskt näringsliv fokuserade bland annat på validering som ett verktyg för rekrytering och att det kan minska osäkerheten vid anställning. 72 procent av medlemsföretagen säger att det är svårt att rekrytera. Både Svenskt näringsliv och LO ser att branschernas arbete med validering är viktigt för företagens kompetensförsörjning och omställning och att fler så kallade branschmodeller behövs.

Bildat råd för samverkan

Sist ut att kommentera var Christer Bergqvist, Myndigheten för yrkeshögskolan, som berättade att myndigheten nu tagit emot stafettpinnen efter att Valideringsdelegationen avslutat sitt uppdrag. Myndigheten ska fortsätta att stödja och följa utvecklingsarbetet kring validering, både nationellt och regionalt. Christer betonade att det finns många olika möjligheter till validering i Sverige. Ansvaret för genomförandet är decentraliserat och flera olika aktörer är involverade.

– Vår myndighet har initierat ett råd för valideringsfrågor med centrala aktörer. Fokus framåt är samverkan med andra myndigheter, arbetsmarknadens parter och övriga organisationer som har intresse av att validering utvecklas och används.

Seminariet webbsändes och du kan se det i efterhand här

Validering i högskolan, delbetänkande (pdf)