Se webbinariet Aktuellt inom validering från den 2 december i efterhand

Foto: Scandinav

Den 2 december genomfördes ett webbinarium på temat validering för att informera om vad som händer på valideringsområdet. Myndigheten för yrkeshögskolan och Tillväxtverket presenterade aktuella projekt och utvecklingsområden. Om du inte hade möjlighet att följa webbinariet live får du här en ny chans. Du kan även ta del av presentationerna och en del bonusmaterial.

Runt 270 deltagare fick under drygt två timmar lyssna till vad som händer på valideringsområdet just nu och vad som planeras inför nästa år. Webbinariet inleddes av MYH:s generaldirektör Thomas Persson som lyfte upp vikten av validering för kompetensförsörjning och omställning. Thomas berättade också att han ser fram emot ökat samarbete med samtliga regioner i det nyligen startade ESF-projektet Valideringslyft.

Validering under korttidsarbete

Tillväxtverket presenterade nya möjligheter till validering som kompetensinsats inom ramen för korttidsarbete.

MYH presenterade försöksverksamheten med YH-flex, ett regeringsuppdrag med målet att skapa en snabbare väg till YH-examen genom validering och individuell kompletterande utbildning.

Valideringskartan leder rätt

MYH visade också en demo av ett kommande verktyg kallat Valideringskartan. Kartan försöker visa de olika möjligheter till validering som finns inom utbildning och arbetsliv. Den kommer att vända sig främst till studie- och yrkesvägledare, arbetsförmedlare och andra som möter individer i behov av validering. Verktyget kvalitetssäkras i arbetsgruppen för myndighetssamverkan för validering. Valideringskartan beräknas vara klar i slutet av januari 2021 och kommer att finnas tillgängligt på myh.se.

Ny uppdatering i april

Övrigt som togs upp den 2 december var:

  • Arbetet med utveckling av branschvalidering. Magnus Nordin från BYN presenterade arbetet med byggbranschens valideringsmodell.
  • Målgruppsundersökning som visade på positiva siffror gällande kännedom och attityd till validerad kompetens, men behov av praktisk vägledning.
  • ERASMUS+ projektet NOVA – ett nystartat projekt med fokus på icke-formellt lärande, validering och nationella referensramar för kvalifikationer.

Webbinariets moderatorer avslutade dagen med att berätta om att nästa aktualitetswebbinarium planeras till april 2021 samt att en större nationell konferens om validering är planerad till oktober 2021, då vi förhoppningsvis kan ses på plats i Göteborg.

Ta del av seminariet och presentationerna här.