SeQF 5 år - digital konferens

SeQF firar fem år. 18 november blickar vi fem år bakåt och fem år framåt.

Årets SeQF-konferens hålls digitalt 18 november klockan 9.30-12.00. Under förmiddagen kommer du få en inblick i vad som har hänt de första fem åren och hur SeQF är på väg att utvecklas till en viktig del i strukturen för kompetensförsörjning och livslångt lärande. Tillsammans med representanter från nyckelaktörer inom området är du välkommen till årets stora SeQF-dag. 

Se konferensen i efterhand här

 

Program SeQF 5 år 

Moderator för dagen: Beata Wickbom 

9.30-11.05 

Inledning 
Thomas Persson, generaldirektör Myndigheten för yrkeshögskolan 
SeQF – en pusselbit i arbetet med kompetensförsörjning 
Kristina Persdotter, statssekreterare på Utbildningsdepartementet 

Kort tillbakablick 
Stefan Skimutis, tidigare utredare Myndigheten för yrkeshögskolan 
Myndighetens roll och arbete 
Kerstin Littke, nationell samordnare EQF, Myndigheten för yrkeshögskolan 
SeQF:s mervärde för kompetensförsörjning och livslångt lärande 
Anders Ferbe, styrelseordförande, Arbetsförmedlingen 
Christer Bergqvist, stf. generaldirektör, enhetschef, Enheten för arbetslivets kompetensförsörjning, Myndigheten för yrkeshögskolan 
Anders Ljungberg, enhetschef, Arbetsmarknads- och utvärderingsenheten vid analysavdelningen, Arbetsförmedlingen 

SeQF i praktiken 
Magnus Nordin, Utbildningsrådgivare, Byggbranschens yrkesnämnd (BYN) 
Per Vedin, ordförande Svenska Bergteknikföreningen 
Magnus Karnefors, HR-strateg, Försvarsmakten 
 
Paus 
 
11.20-12.00 

Myh:s utvecklingsarbete 
Jenny Twana, enhetschef, Enheten för analys och ansökan, Myndigheten för yrkeshögskolan 

SeQF om fem år – reflekterande samtal 
Christer Bergqvist, stf. generaldirektör, enhetschef, Enheten för arbetslivets kompetensförsörjning, Myndigheten för yrkeshögskolan 
Frida Olsson, ombudsman, Enheten för välfärd, utbildning och arbetsmarknad, LO 
Representant från Svenskt Näringsliv 
Sveinn Aðalsteinsson, VD, Education and Training Service Center (ETSC) Island 

Avslutning 
Christer Bergqvist, stf. generaldirektör, enhetschef, Enheten för arbetslivets kompetensförsörjning, Myndigheten för yrkeshögskolan 
 
I samband med konferensen kommer det publiceras ett antal förinspelade intervjuer  här på vår webb. Bland annat så kommer du kunna ta del av hur företrädare för EU-kommissionen och hur Nederländernas motsvarighet till SeQF, NLQF ser på utvecklingen av nationella referensramar för kvalifikationer ur ett internationellt perspektiv. 

Europeiska kommissionen SeQF logga