Sex konst- och kulturutbildningar har beviljats förnyat stöd

Myndigheten för yrkeshögskolan har fattat beslut om att samtliga sex inkomna ansökningar om förnyat stöd för konst- och kulturutbildningar beviljas och får starta nya omgångar för utbildningarna.

Anordnare av konst- och kulturutbildningar har under våren 2020 kunnat ansöka om att få starta nya omgångar för befintliga utbildningar. Ansökan har gjorts utifrån utbildningarnas individuella upplägg av omgångar och givit möjlighet att starta nya omgångar i en ny beslutsperiod som tar vid för att utbildningen ska kunna fortsätta bedrivas med kontinuitet.

Av de sex beviljade utbildningarna är tre yrkesinriktade utbildningar och tre inom kulturarvsområdet.Vid bedömning av ansökningarna har myndigheten utgått från de krav som ställs i förordningen (2013:871) om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar, utbildningarnas kvalitet samt ekonomisk granskning.