Studerande kan återgå till lärosäten från 15 juni

Beslutet omfattar utbildningar som bedrivs inom yrkeshögskolan, konst- och kulturutbildningar, utbildningar med endast tillsyn och tolkutbildning inom folkbildningen.

Regeringen meddelade idag fredag 29 maj att Folkhälsomyndighetens rekommendation om distansundervisning tas bort den 15 juni. För utbildning för vuxna kan fortsatt undervisning behöva ges delvis på distans för att minska smittspridningen. Detta för att Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer om att hålla avstånd och att undvika större sociala sammanhang med fler än 50 personer ska följas. En reservation görs för att skärpningar skulle kunna återinföras och för att distansundervisning måste erbjudas om man inte kan säkerställa smittskyddssäkra förutsättningar kring undervisningen. 
- Detta ger möjlighet att genomföra sommarkurser och eventuella kompletteringar utifrån nya förutsättningar i de fall det behövs, kommenterar MYH:s generaldirektör Thomas Persson.

MYH återkommer med mer information kopplat till dagens beslut under nästa vecka. 

Läs beslutet i sin helhet

Se presskonferensen på regeringens hemsida: regeringen.se