Thomas Persson fortsätter som generaldirektör

Regeringen har beslutat att förlänga Thomas Persson förordnande som generaldirektör med tre år till.

Foto: Johan Lindahl

I maj 2014 tillträdde Thomas Persson jobbet som generaldirektör på Myndigheten för yrkeshögskolan. Nu har regeringen beslutat att förlänga hans förordnande med tre år till.

- Jag är glad och tacksam över det fortsatta förtroendet att leda myndigheten och ser fram emot att fortsätta utvecklingen av verksamheten, säger Thomas Persson.

Vad blir de viktigaste utmaningarna under de kommande tre åren?

- Yrkeshögskolan är en utbildningsform som blir allt viktigare för arbetslivets kompetensförsörjning. Det ställer ökade krav på kvalitet och resultat. Det finns mycket att glädjas åt i yrkeshögskolan men jag ser en förbättringspotential när det kommer till att fylla utbildningsplatser och att höja examensgraden. Expansionen av yrkeshögskolan är nog den största utmaningen. 

Myndigheten har de senaste åren fått en allt större roll i att bidra till kompetensförsörjningen i arbetslivet.

- Att bidra till fungerande system för validering, branschvalidering och kvalifikationer för att underlätta kompetensförsörjningen, är en viktig utmaning. Det är spännande att se att det blir mer och mer av myndighetssamverkan i dessa frågor.

Beslutet om att förlänga Thomas Perssons förordnande fattades av regeringen den 6 februari. Det nya förordnandet sträcker sig till och med 31 maj 2023.