Tillägg i Handbok för tillträde till yrkeshögskolan om bedömning av utländsk utbildning

För att kunna bredda befintlig kunskap om hur utbildningsanordnare kan bedöma behörighet till yrkeshögskolan utifrån utländsk utbildning (YH), har Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) uppdaterat sin Handbok för tillträde till yrkeshögskolan.

Denna uppdatering innehåller information om Universitets- och högskolerådet, UHR:s bedömningshandbok för utländska meriter samt en bedömningstjänst som visar vad en utländsk avslutad examen motsvarar i Sverige (se s. 49 i Handbok för tillträde till yrkeshögskolan).I korthet utgör den ett ytterligare stöd i det praktiska arbetet vid bedömningen av utländska meriter och ger utbildningsanordnare värdefull information om bedömning av behörighet inom yrkeshögskolan. 

Här hittar du handboken.