Tolv branscher beviljas statsbidrag för utveckling av branschvalidering

Ansökningsomgång 2020 för statsbidrag för utveckling av branschvalidering är klar. Tolv av fjorton ansökningar inom ett flertal olika branscher har beviljats.

Totalt 9,1 miljoner kronor har beviljats för insatser som varierar i längd från 5 till 24 månader.

Branscher inom följande områden berörs:

 • Fastighet
 • Städservice
 • Tryckeri
 • Bygg
 • Vård och omsorg
 • Återvinning
 • Lås och säkerhet
 • Gruvindustri
 • Svets
 • Trähus
 • Textil och mode
 • Trä och möbler

Resultaten av utvecklingsinsatserna kommer att vara tillgängliga i respektive branscher i form av nya och reviderade valideringsmodeller, nya och reviderade kvalifikationer som kan nivåplaceras i den svenska referensramen för kvalifikationer, SeQF, samt anpassningar till specifika målgrupper, till exempel språkstöd för nyanlända.

Bakgrunden till statsbidraget är ett regeringsbeslut att från och med 2020 satsa 10 miljoner kronor årligen i syfte att främja kompetensförsörjning och kompetensutveckling genom förbättrad tillgång till validering i arbetslivet. Branschvalidering kan hjälpa arbetsgivare med kompetensförsörjningen och individer att få papper på sådant man lärt sig på jobbet, genom utbildning eller genom andra erfarenheter.
– Förhoppningen är att utvecklingsinsatserna kan komma till stor användning, och särskilt nu med tanke på det ansträngda läget på arbetsmarknaden i spåren av coronapandemin, säger Christer Bergqvist, enhetschef på Myndigheten för yrkeshögskolan.

Här kan du läsa mer om statsbidrag för branschvalidering.

Nästa utlysning är planerad till årsskiftet 2020/2021.