Tre nya utbildningar till kontakttolk inom yrkeshögskolan

Foto: Scandinav

I början av nästa år startar tre nya utbildningar till kontakttolk inom yrkeshögskolan. Därmed fortsätter den försöksverksamhet med kontakttolkutbildningar som startade 2019 och som ska redovisas till regeringen 2024.

De nya utbildningarna till kontakttolk startar tidigast i januari 2021. De omfattar cirka 300 YH-poäng och kommer bedrivas som distansutbildningar av följande utbildningsanordnare:

  • ABF i Stockholm
  • Wiks folkhögskola i Uppsala
  • Vårdyrkeshögskolan (Plushögskolan AB) i Göteborg

Tolkspråken inom utbildningarna kommer för ABF:s och Wiks folkhögskolas del att vara arabiska, somaliska och tigrinja medan tolkspråken hos Plushögskolan blir arabiska och dari.

Att utbildningarna bedrivs inom yrkeshögskolan innebär att de har en stark anknytning till arbetslivet och även möjlighet till lärande på en arbetsplats.

Kontakt

För frågor, välkommen att mejla tolk@myh.se eller ring vår växel på telefon 010-209 01 00.