Uppföljning av anpassningar med anledning av corona/covid 19

Myndigheten skickar inom kort ut en enkät för att följa upp de anpassningar som har genomförts för att utbildningarna ska klara av de utmaningar som covid-19 har medfört.

Uppföljningen omfattar alla utbildningar inom yrkeshögskolan, konst- och kulturutbildning samt tolkutbildning. Som ett led i uppföljningen kommer myndigheten att skicka ut en kort enkät till utbildningsledarna för alla pågående utbildningar, samt även till utbildningsledarna för de utbildningar som pågick under våren/sommaren 2020. Den första enkäten går ut till utbildningsledare inom yrkeshögskolan måndagen den 21 september. Enkäter rörande konst- och kulturutbildningar respektive tolkutbildningar kommer att gå ut inom någon vecka. 

Enkäten och dess resultat kommer endast att användas för att få en generell översyn över de anpassningar som anordnarna har behövt göra. För att enkäten ska kunna genomföras så enkelt och effektivt som möjligt vill vi be alla anordnare att verifiera att de kontaktuppgifter som är registrerade på Mina sidor är uppdaterade. 

Frågor om enkäten besvaras av Rafal Tomaszewski, enhetschef Tillsyn och Studiedokumentation, Rafal.Tomaszewski@myh.se