Utökade möjligheter till uppdragsutbildning inom yrkeshögskolan

Regeringen har beslutat om nya bestämmelser som gör det möjligt för privata aktörer att köpa uppdragsutbildning av arbetsmarknadsskäl.

Uppdragsutbildning är ett komplement till ordinarie yrkeshögskoleutbildningar som bidrar till omställning och kompetensförsörjning i Sverige. Tidigare har bara offentliga beställare kunnat köpa en utbildning avsedd för andra än sina egna medarbetare.

Nu har regeringen, efter ett förslag från Myndigheten för yrkeshögskolan, beslutat om en förordning som innebär att privata aktörer, exempelvis omställningsorganisationer, fackföreningar och andra juridiska personer, ska kunna köpa uppdragsutbildning inom yrkeshögskolan av arbetsmarknadsskäl. 
– Detta är bra åtgärd för att öka möjligheten till uppdragsutbildning inom yrkeshögskolan, kommenterar Myndigheten för yrkeshögskolans GD Thomas Persson. Främst tänker jag på möjligheten för omställningsorganisationerna, som med detta får fler verktyg i sin verktygslåda.

Förordningen träder i kraft den 15 juni 2020. 

Läs mer om hur uppdragsutbildning fungerar inom yrkeshögskolan