Verktyg för att stärka kvaliteten i distansundervisning

Myndigheten har tagit fram ett självvärderingsverktyg som utbildningsanordnare inom yrkeshögskolan kan använda för att stärka kvaliteten i distansundervisning.

Verktyget består av ett antal frågor som är uppdelade i olika områden. Frågorna är framför allt hämtade från myndighetens granskningar av utbildningar men även den information myndigheten har tagit fram i samband med övergången till distansundervisning. Självvärderingen är tänkt som ett stöd för dig som arbetar med genomförandet av distansundervisning. Genom att utgå från frågorna kan du identifiera vilka områden som fungerar väl i distansundervisningen, och vad som behöver utvecklas för att distansundervisningen ska bli så bra som möjligt.  Självvärderingsverktyget kan även vara ett stöd för dig att komma ihåg att dokumentera och motivera avsteg från utbildningens ursprungliga planering.

Denna självvärdering berör i huvudsak frågor som myndigheten bedömer relevanta för att stärka kvaliteten i den distansundervisning som utbildningsanordnare nu behöver genomföra med anledning av Covid 19.

Områden som är relevanta för hög kvalitet inom en yrkeshögskoleutbildning i allmänhet hittar ni på sidan med diagnostiskt självvärderingsverktyg för yrkeshögskoleutbildningar

Ladda hem verktyget här