Viktig information till er som fått fler platser i form av en ytterligare omgång

Myndigheten har nu beviljat 292 utbildningar en extra omgång. Detta innebär mer administrativt arbete både för myndigheten och för er som utbildningsanordnare. För att processen ska flyta på så smidigt som möjligt kommer här några användbara tips och påpekanden som vi hoppas kan komma till användning framöver.

Mina sidor

Din beviljade extraomgång kommer inte att synas på en gång i Mina sidor. Det beror på att våra medarbetare just nu arbetar med att lägga in dem i systemet manuellt. När extraomgången är registrerad hittar ni även gällande utbildningsplan för extraomgången på Mina sidor.

Det kan också vara bra att veta att de nya omgångarna inte kommer i nummerordning i listan vid val om utbildningsomgång. Istället kommer de nya omgångarna att ha två siffror. Om din ordinarie omgång haft nr 1 blir det nya numret 11. Om din ordinarie omgång haft nr 2 blir det nya numret 21 osv.

Yrkeshogskolan.se

Din nya omgång kommer inte att synas som en ny utbildning på yrkeshogskolan.se. Därför är det viktigt att du som anordnare ser till att den information ni tillhandahåller om den ordinarie omgången är uppdaterad. Sidan speglar de uppgifter ni lämnat i Mina sidor. Följande kan vara bra att tänka på:

- Sista ansökningsdatum. Uppdatera eller ta bort datumet.

- Länk. Har den nya omgången en ny sida på er webb? Då bör du också uppdatera den länk som speglas på yrkeshogskolan.se. Kom ihåg att vi bara kan visa en länk per utbildning så det är viktigt att ni anpassar informationen på er hemsida om omgångarna har olika starter eller studieorter.

- Restplatser. Klicka i rutan för restplatser om ni vill ha fler sökande. Då framgår det på yrkeshogskolan.se att det finns platser kvar på utbildningen.

Antagning

Om den nya omgången INTE skiljer sig från den ordinarie omgången avseende studietakt, studieform och/eller startdatum så behöver platserna inte utlysas i särskild ordning vilket innebär att man kan erbjuda platser utifrån en reservlista som är upprättad för den ordinarie omgångens tillträdesprocess.

Om omgången däremot skiljer sig från den ordinarie omgången avseende studietakt, studieform och/eller startdatum så behöver platserna utlysas i särskild ordning så att nya sökande får samma möjligheter att ansöka, göra urvalsprov och konkurrera om plats på utbildningen. De sökande måste ha korrekt information om utbildningen innan de söker. I det fallet gäller följande: 

- om den nya omgången skiljer i studietakt, studieform och startdatum från den tidigare omgången så måste platserna på den nya omgången utlysas i särskild ordning (sätta särskilt sista-ansökningsdatum).
- man kan inte erbjuda platser utifrån en reservlista som är upprättad för en annan tillträdesprocess. Man måste upprätta en ny rangordningslista och reservlista för den nya omgången.
- att tidigare sökande kan återanvända sina nyligen presterade provresultat och meritpoäng under förutsättning att krav på förkunskaper och urvalsprocess är densamma som till den ordinarie omgången.

Eventuell kompletterande antagning ska ske i enlighet med de metoder som är beskrivs i Handbok för tillträde till yrkeshögskolan 2019.