Webbinarium: Stöd till utbildningsanordnare i fråga om distansundervisning

Jannie Jeppesen är vd på Swedish Edtech Industry, branschorganisationen för edtechbolag.

Den 25 juni genomför Myndigheten för yrkeshögskolan ett webbinarium om distansundervisning. Vi tar härmed första steget i det regeringsuppdrag Myndigheten för yrkeshögskolan fått för att ge ett utökat stöd till utbildningsanordnare inom de utbildningsformer som myndigheten ansvarar för i frågor som rör distansundervisning.

Vi bjuder därför in er som är anordnare av yrkeshögskoleutbildning, tolkutbildning inom folkbildningen samt konst- och kulturutbildning för att diskutera och gemensamt utveckla denna nya samarbetsform. 

På webbinariet medverkar bland andra Thomas Persson, generaldirektör för Myndigheten för yrkeshögskolan, och Jannie Jeppesen, VD för Swedish Edtech Industry, branschorganisationen för edtechbolag. Digitalisering av utbildningssystemet och förändringsarbete har varit en röd tråd för Jannie, både som lärare, rektor och konsult inom digital kompetens och digitalisering av utbildning. De senaste åren har hon alltmer intresserat sig för näringslivets och offentlig sektors utmaningar när det gäller kompetensförsörjning och innovationskultur. Ledamot i regeringens strategiska samverkansprogram Kompetensförsörjning och livslångt lärande samt MYH:s Innovationsråd.

Praktiska detaljer

25 juni klockan 13.00  14.00

Länk till Zoom videokonferens och anvisningar kommer att mailas ut till alla anmälda.

Sista tidpunkt för anmälan är 15.00, onsdag den 24 juni. Webbinariet kommer att spelas in och kunna ses i efterhand.

Anmäl dig här

Vid eventuella frågor, kontakta Mikael Andersson via e-post mikael.andersson@myh.se

Program 25 juni 13.00 14.00

13.00 Inledning, Thomas Persson, GD MYH

13.05 Uppdraget presenteras, Mikael Andersson, projektledare

13.15 Presentation av intervjuenkät om hur undervisningen fungerat under Coronapandemin, Olof Elander, utredare MYH

13.25 Att lära på distans – möjligheter och utmaningar, Jannie Jeppesen, VD Swedish Edtech Industry

13.40 Öppen dialog

13.55 Avslutning, Inger Nordahl, enhetschef MYH