YH-ansökan stänger 14 september

Den 14 september stänger ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning med statsbidrag. En nyhet i den nya webbansökan är att anordnaren själv kan öppna sin ansökan för att göra ändringar fram till detta datum.

I den nya webbansökan på Mina sidor kan du som anordnare själv öppna en inskickad ansökan fram tills ansökan stänger den 14 september kl 24.00. Detta var tidigare endast möjligt genom att kontakta myndigheten. Det är viktigt att tänka på att skicka in ansökan på nytt så att den får statusen ”Insänd”.

Information om hur du fyller i ansökan finns i guiden ”Frågor till ansökan om yrkeshögskoleutbildning” på Mina sidor.

Behöver du ytterligare stöttning, finns administrativt stöd under växelns öppettider. Vid akuta tekniska problem utöver kontorstid, kontakta Jenny Andersson (tel 010 – 209 01 18).

Skapa en ansökan på Mina sidor