Ansök om statsbidrag för att bedriva grundutbildning till kontakttolk

Foto: Scandinav

Nu kan folkhögskolor och studieförbund ansöka om statsbidrag för att bedriva grundutbildning till kontakttolk. Ansökan är öppen till och med den 25 mars.

Vem kan söka statsbidraget?

Statsbidraget kan sökas av folkhögskolor och studieförbund inom folkbildningen som redan har beviljats statsbidrag enligt förordningen (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen.

Viktiga datum och beslut

Ansökan 25 februari till 25 mars
Beslut 26 maj

Det här ska statsbidraget användas till

Statsbidraget ska användas till att driva grundutbildning till kontakttolkutbildning.

De här villkoren gäller

Villkoren för statsbidraget styrs av förordning (2012:140) om statsbidrag för viss utbildning som rör tolkning och teckenspråk.

Ansökningshandlingar och anvisningar

Här finner du anvisningar till ansökan och blanketter som rör ansökningsomgången.

Mer information

För mer information, kontakta en av handläggarna för tolkutbildningar på telefon
010-209 01 00 (vxl) eller e-post tolk@myh.se.