Ansök om statsbidrag för kurser i kontakttolkning

Foto: Scandinav

Nu kan folkhögskolor och studieförbund ansöka om statsbidrag för kurser i kontakttolkning. Ansökan är öppen till och med den 23 september 2021.

Vem kan söka statsbidraget?

Statsbidraget kan sökas av folkhögskolor och studieförbund inom folkbildningen som redan har beviljats statsbidrag enligt förordningen (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen.

Viktiga datum och beslut

Ansökan 26 augusti till den 23 september 
Beslut 26 oktober


Det här ska statsbidraget användas till

Statsbidraget ska användas till att driva kurser inom kontakttolkning med följande inriktningar:

  • Fördjupningskurser
  • Kompetenshöjande kurser
  • Kompletteringskurser
  • Kurser inriktade mot undervisande personal
  • Preparandkurser inför auktorisation
  • Rättstolkningskurser för auktoriserade tolkar

De här villkoren gäller

Villkoren för statsbidraget styrs av förordningen (2012:140) om statsbidrag för viss utbildning som rör tolkning och teckenspråk.

Ansökningshandlingar och anvisningar

Här finns anvisningar till ansökan och blanketter som rör ansökningsomgången.

Mer information

För mer information, kontakta en av handläggarna för tolkutbildningar på telefon
010-209 01 00 (vxl) eller e-post tolk@myh.se.