Beviljade YH-utbildningar utan statsbidrag

Nu är beslut för ansökningar om bedriva yrkeshögskoleutbildning utan statsbidrag fastställda och finns att tillgå på Mina sidor.

För ansökningsomgången 2021 inkom totalt åtta ansökningar. Av dessa har myndigheten beviljat en utbildning inom Hälso- och sjukvård samt socialt arbete, samt en utbildning inom Kultur, media och design. De beviljade utbildningarna är tandsköterska på Nackademin AB i Solna och ljud- och musikproducent på Plushögskolan AB Teknikhögskolan i Göteborg.

Tidigare år har besluten skickats per post, men nu finns de digitalt på Mina sidor. Tänk på att du måste vara inloggad för att kunna ta del av informationen.