Digitaliserad rapportering av studiedokumentation

Från och med den 1 maj 2021 ska anordnare för konst- och kulturutbildningar samt utbildningar med endast tillsyn rapportera studieresultat direkt på Mina sidor.

Skillnaden blir att anordnare nu har möjlighet att rapportera in studieresultat löpande under utbildningen samt att det blir enklare att hålla uppgifter om utbildningen uppdaterade. Rutinen för betygsättning och beslut om studieresultat är dock precis densamma som innan. Anordnare ska även fortsättningsvis ladda upp kopior av utbildningsbevis och intyg på Mina sidor.

Förändringen gäller för de utbildningsomgångar som har avslut senare än 1 maj 2021.
Mer detaljerad information finns i guiden ”Handbok för administration av en konst- och kulturutbildning” som hittas under Hjälp & information – Guider som du hittar på Mina sidor. 

Har ni frågor om förändringarna går det bra att skickat ett mejl till info@myh.se, skriv Studiedokumentation i ämnesraden. Det går även att ringa via vår växel (010-209 01 00) och be att få prata med någon som jobbar med studiedokumentation.