Dômen arbetar brett för konsten

Breddad rekrytering, samverkan med samhället, ämneskunniga lärare och ett bra arbete med distansarbete under pandemin. Det är några av de styrkor som lyfts fram vid de fördjupade kvalitetsgranskningarna på Dômen Konstskola i Göteborg.

– Att gå på Dômen är det som har utvecklat mig mest av mina studier. Där är samtalet och passionen för konst en självklarhet och man får leva i konsten vilket är väldigt fint, säger Tim Bohlin, som nu avslutar sina studier vid Grafik grundläggande konstnärlig utbildning efter två år.

Fördjupade kvalitetsgranskningar

Under våren har det genomförts två fördjupade kvalitetsgranskningar på utbildningarna inriktade mot grafik respektive skulptur vid Dômen Konstskola i Göteborg. De visar utbildningar med mycket hög kvalitet med nöjda studerande, breddad rekrytering och dessutom ett väl fungerande distansarbete under pandemin.
– Våra lärare är helt fantastiska. Det finns en sådan vilja att se de studerande utvecklas och att ge dem det bästa. Vi har arbetat hårt under pandemin för att skapa alternativ. Inför hösten byggde vi om skolan och skapade nya arbetsplatser och ordnade bokningslistor till verkstäder för att minska trängsel. Dessutom har föreläsningarna skett via Zoom, med möjlighet att se dem i efterhand. Om vi ska ge dem en bra utbildning måste vi kunna erbjuda alternativa lösningar, säger skolchef Anna Persson.

Gästlärare och givande samtal

Tim Bohlin startade sina studier vid Dômen Konstskola hösten 2019. Innan dess hade han läst vid andra konstskolor och målet är att fortsätta studera för att i framtiden arbeta med fri konst på heltid.
– På skolan får jag tiden att kunna jobba och experimentera i mitt konstnärskap. Jag har fått möjlighet att visa upp min konst på olika platser, till exempel i tryckt material, vid utställningar på Nääs Fabriker och Grafik i Väst eller vid onlineevenemang. Dessutom har de samtal vi har med lärare och gästlärare gett möjlighet att sätta ord på vår konst och öppna upp för givande samtal, säger Tim Bohlin.

Breddad rekrytering

En av de styrkor som lyfts fram i kvalitetsgranskningarna är konstskolans arbete med breddad rekrytering. Bland annat anordnas kolloverksamhet på somrarna för barn från nio år, workshops med grund- och gymnasieskolorna under terminerna och informationsträffar, som under pandemin har genomförts digitalt, med elever i årskurs två och tre på gymnasiet. Det ger även de studerande vid Dômen Konstskola möjlighet att jobba på Konstkollo tillsammans med sina lärare. 
– Samarbetet med grundskolorna och gymnasiet är väldigt roligt och givande. Under sommaren står våra fantastiska lokaler tomma så det är bra att de kan användas. Dessutom når vi många olika personer med skilda bakgrunder och erfarenheter och de som annars kanske inte hade vågat testa på konst, säger skolchef Anna Persson.

Samarbete med andra anordnare

Dômen Konstskola samarbetar även med andra utbildningsanordnare. Tillsammans med Tillskärarakademin i Göteborg har de haft gemensamma utställningar och projekt och de kan stötta varandra i viktiga frågor.
 – Vi har mycket kontakt och bollar idéer och aktiviteter. Ett exempel är en gemensam utställning på Nääs Fabriker under våren. Genom att blanda deras innovativa kläder med våra konstverk blir det en väldigt spännande mix, säger Anna Persson.

De studerande vid Dômen Konstskola är både de som söker direkt efter gymnasiet och de som har arbetat några år. Matilda Lindblom har läst två år Skulptur grundläggande konstnärlig utbildning efter flera år som yrkesverksam inom kommunikation.
– Jag kan verkligen rekommendera alla att läsa konst. Det har gett mig ett nytt sätt att se på världen och konstens roll i samhället. Det har gett mig en bredd och trygghet i mitt skapande. Dessutom har det varit väldigt givande att verksamma konstnärer har haft kurser, och att bredden av lärare har gett oss olika perspektiv, säger Matilda Lindblom.

Flera studerar vidare

Flera av de som lämnar Dômen Konstskola efter sina studier söker och kommer in på högre utbildningar. De kan även komma tillbaka som gästlärare och inspiratörer för kommande studerande.
– Vi pratar mycket om att våga använda dina egenskaper, det som kanske anses annorlunda eller utanför normen. På skolan har vi en stor förståelse och acceptans och vill ge våra studerande ett självförtroende och utveckling framåt, säger Anna Persson.

Dômens konstskola är en av de konst- och kulturutbildningar som MYH ansvarar för, läs mer om utbildningsformen på konstkulturutbildning.se