Enhetschefen: ”Vi har aldrig tidigare beviljat så många utbildningsplatser"

På tisdag (19/1) presenterar Myndigheten för yrkeshögskolan vilka ansökningar som beviljas och därmed får ingå i yrkeshögskolan med en första start under hösten 2021. Jenny Twana, chef för enheten för analys och ansökan på Myndigheten för yrkeshögskolan, berättar om den senaste ansökningsomgången.

Har ansökningsomgången påverkats av den pågående pandemin?

- Vi har fått in rekordmånga ansökningar om att bedriva YH-utbildning. En orsak kan vara arbetsmarknadens behov av omställning och utbildning i samband med pandemin, men även de beslut vi fattade i våras för att förenkla ansökan har självklart påverkat antalet ansökningar. Dessutom var ansökan öppen längre än vanligt denna omgång.

Vad har det inneburit för myndigheten att ni fått in rekordmånga ansökningar?

- För det första har vi varit fler än vanligt som jobbat med ansökningsomgången. Det stora intresset för att bedriva YH-utbildning har ställt högre krav på vårt analysarbete och vår förmåga att prioritera bland många bra ansökningar. Dessutom tvingas vi avslå fler ansökningar än vanligt samtidigt som utbudet av utbildningar ändå ökar totalt sett.  

Fortsätter expansionen av yrkeshögskolan?

- Absolut. Vi har aldrig tidigare beviljat så många utbildningsplatser som i den här ansökningsomgången. Med de utbildningar som nu läggs till det befintliga utbudet är yrkeshögskolan större än någonsin tidigare.

Kan du säga något mer om resultatet redan nu?

-  Vi har fått in många bra ansökningar vilket gjort det möjligt för oss att skapa en god fördelning över hela landet och de utbildningsområden det finns ett behov inom. Dessutom har vi lyckats åstadkomma bättre långsiktighet. Med det menar jag att antalet omgångar en ansökan beviljas i denna ansökningsomgång ökar och vi är nu framme vid ett genomsnitt på tre omgångar. En del ansökningar får längre beslut och en del får kortare, men på totalen ökar utbildningsanordnarnas möjlighet till långsiktig planering av sin verksamhet.

Finns det något som är nytt för i år?

- En viktig detalj som är ny för i år är att anordnarna kommer att få sina beslut digitalt i Mina sidor. De kommer att finnas tillgängliga från klockan tio på tisdag. Samtidigt publiceras en komplett lista med alla beviljade utbildningar på myh.se, men det blir ingen livesändning.