Extra platser till YH-utbildningar inom äldreomsorgen

Myndigheten genomför en förenklad ansökan för befintliga utbildningsanordnare som bedriver utbildning till specialistundersköterska med inriktning mot äldrevård och demensvård.

Regeringen gav i förra veckan uppdrag åt Myndigheten för yrkeshögskolan att göra det möjligt för fler undersköterskor att inom yrkeshögskolan utbilda sig till specialistundersköterska med inriktning mot äldrevård och demensvård.

För att de studerande ska hinna starta redan under 2021 har myndigheten valt att rikta denna tillfälliga satsning till befintliga utbildningsanordnare som redan erbjuder specialistundersköterskeutbildning med avsedd inriktning. Därav kan ett förenklat ansökningsförfarande ske där utbildningsanordnaren endast söker om fler studerandeplatser eller ytterligare en omgång till befintlig utbildning. 

Utbildningsanordnare som omfattas av satsningen har fått instruktioner och ansökningsblankett utskickat via e-post. Uppdraget är i enlighet med riksdagens beslut om ändringar i statens budget för 2021 (bet.2020/21:FiU46, rskr. 2020/21:239).

Eventuella frågor besvaras av handläggare Marie Morin marie.morin@myh.se eller Maria Strid, maria.strid@myh.se