Extra platser till YH-utbildningar inom äldreomsorgen

Riksdagens finansutskott har tagit initiativ till extra utbildningssatsningar för att öka personalkontinuitet och medicinsk kompetens inom äldreomsorgen.

I förslaget som riksdagen den 7 april beslutade att följa finns medel avsatt för yrkeshögskolan som motsvarar 500 extra platser för utbildningar av specialistundersköterskor med inriktningar mot äldrevård och demensvård. Utbildningarna ska starta under hösten 2021 och en riktad särskild statsbidragsansökan till befintliga YH-anordnare planeras att genomföras under våren.

Myndigheten för yrkeshögskolan inväntar nu att regeringen ska anvisa medel och ge oss i uppdrag att genomföra insatsen. Mer information om statsbidragsansökan publiceras på myh.se och i direktutskick till berörda anordnare så snart vi fått uppdraget, vilket beräknas ske inom kort.